Prf:  X.M. Martínez Filgueira
.....

Grao en Economía: 

ESTATÍSTICA ECONÓMICA I 

.....

MÉTODOS ESTATÍSTICOS e Introdución á ECONOMETRÍA 

........

Master de Banca e Finanzas: 

TÉCNICAS ESTATÍSTICO-ECONOMÉTRICAS APLICADAS 

........

Seminario: 

INTRODUCIÓN A R 

.....
........
Cursos anteriores
.....

Grao en Economía: 

ESTATÍSTICA ECONÓMICA II (inferencia)

.....